SOUKROMÁ PORADENSKÁ A TERAPEUTICKÁ PRAXE

MUDr. PhDr. Lenka HANSMANOVÁ, Ph.D.

 

"Poznání hranic je předpokladem jejich rozšíření."

 

 

 

Dr. Lenka Hansmanová pracuje 30 let jako lékařka na Gynekologicko-porodnické klinice FN v Olomouci. Specializuje se na problémy zejména rizikové gravidity, od roku 2000 pracuje na klinice i jako terapeut a krizový intervent s pacientkami a jejich rodinnými příslušníky při problémech vyplývajících ze zdravotních komplikací žen, provází rodiny při předčasném narození nebo onemocnění a smrti dítěte, při onkologických onemocněních, léčbě párů léčených v IVF centru a s lidmi s psychosomatickou problematikou.  

 

Oblasti specializace:

 • krizová intervence

 • perinatologie

 • psychosomatická medicína

 • problematika rizikové gravidity

 • podpora rodičů předčasně narozených dětí

 • podpora párů s neplodností

 • podpora pacientů s onkologickým onemocněním a podpora jejich rodin

 • individuální a párová terapie

 • osobní rozvoj klienta

 • podpora a provázení klienta při závažném onemocnění

PhDr. Veronika ŠMAHAJOVÁ, Ph.D.

 

"To po čem toužebně pátráme tady i tam, nahoře i    dole... nakonec nacházíme v sobě samých." 

 

 

Dr. Veronika Šmahajová působí na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Zaměřuje se na psychologii rodiny, konkrétně se zabývá alternativními formami rodinného soužití (singles, dvoukariérové manželství).  Odborně i poradensky se specializuje na oblast vývoje a patopsychologie dítěte. Mezi její další zájmy patří kvalitativní metodologie, problematika genderu a pozitivní psychologie. Od roku 2012 pracuje také jako školní psycholožka na střední škole.

 

 

Oblasti specializace:

 • individuální a párové konzultace, hypnoterapie, celostní přístup ke klientovi

 • pomoc při zvládání osobních problémů 

 • pomoc v řešení partnerských problémů 

 • podpora při zvládání somatických onemocnění

 • depresivní a úzkostné stavy

 • obtíže v komunikaci a v sebeprosazení

 • práce s dětmi a dospívajícími 

 • obtíže se školní adaptací, výchovné problémy,

 • osobní rozvoj

 • profesní poradenství

 • diagnostika intelektu a osobnosti

25530687237_f46857efcf_c.jpg

PhDr. Jan ŠMAHAJ, Ph.D.

 

"Lidské snažení by nemělo mít hranic. Jakkoliv strašným se život zdá být, kde je život, tam je naděje."

                                           (Stephen Hawking)

 

Dr. Jan Šmahaj působí na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Zabývá se problematikou kyberšikany, virtuálním prostředím a mezilidskou komunikací. V letech 2008-2010 působil jako primární preventista soc. patologických jevů. Během let 2010-12 pracoval jako školní psycholog. Do roku 2016 byl členem psychologické poradny katedry psychologie. Je řešitelem či spoluřešitelem vědeckých projektů a autorem několika odborných článků a monografií.  

 

 

Oblasti specializace:

 • individuální terapie

 • kognitivně behaviorální přístup

 • dospělá a adolescentní klientela

 • šikana, kyberšikana, kyberstalking, mobbing

 • fóbie, úzkosti, panika

 • problematika osobních obtíží

 • pomoc při zvládání životních událostí

 • stres, timemanagement, prokrastinace

 • osobní rozvoj

 • potíže v komunikaci a v sebeprosazení

 • profesní poradenství

 • psychologická diagnostika