top of page

SOUKROMÁ PORADENSKÁ A TERAPEUTICKÁ PRAXE

MUDr. PhDr. Lenka HANSMANOVÁ, Ph.D.

 

"Poznání hranic je předpokladem jejich rozšíření."

 

 

 

Dr. Lenka Hansmanová pracuje 30 let jako lékařka na Gynekologicko-porodnické klinice FN v Olomouci. Specializuje se na problémy zejména rizikové gravidity, od roku 2000 pracuje na klinice i jako terapeut a krizový intervent s pacientkami a jejich rodinnými příslušníky při problémech vyplývajících ze zdravotních komplikací žen, provází rodiny při předčasném narození nebo onemocnění a smrti dítěte, při onkologických onemocněních, léčbě párů léčených v IVF centru a s lidmi s psychosomatickou problematikou.  

 

Oblasti specializace:

 • krizová intervence

 • perinatologie

 • psychosomatická medicína

 • problematika rizikové gravidity

 • podpora rodičů předčasně narozených dětí

 • podpora párů s neplodností

 • podpora pacientů s onkologickým onemocněním a podpora jejich rodin

 • individuální a párová terapie

 • osobní rozvoj klienta

 • podpora a provázení klienta při závažném onemocnění

VS_edited_edited.jpg

PhDr. Veronika ŠMAHAJOVÁ, Ph.D.

 

„Výsadou života je stát se tím, kým skutečně jste.“

(Carl Gustav Jung) 

Dr. Veronika Šmahajová působí na Katedře psychologie UP v Olomouci, kde se odborně zaměřuje na psychologii rodiny, vývojovou psychologii a poruchy psychického vývoje (vztahová vazba, intrapsychická ztráta, rodina nemocného dítěte, alternativní formy soužití). Pracovala také v pedagogicko-psychologické poradně (2010) a jako školní psycholožka na střední škole (2012-2021). Aktuálně je frekventantkou analytického výcviku vycházejícího z učení C. G. Junga  zaměřeného na hlubinnou a komplexní práci s osobní zkušeností.

Oblasti specializace:

 • individuální konzultace a terapie, celostní přístup ke klientovi

 • podpora při zvládání osobních problémů a krizí

 • podpora v řešení partnerských problémů

 • podpora při zvládání somatických onemocnění

 • provázení při ztrátě (rozchod, úmrtí, perinatální ztráta)

 • práce s dětmi, dospívajícími a jejich rodiči 

 • analytická práce (formou imaginace, práce se snovým či obrazovým materiálem, přenosem)

 • osobní rozvoj

 • párové terapie
   

JS_edited_edited_edited_edited.jpg

PhDr. Jan ŠMAHAJ, Ph.D.

 

"Lidské snažení by nemělo mít hranic. Jakkoliv strašným se život zdá být, kde je život, tam je naděje."

                                           (Stephen Hawking)

 

Dr. Jan Šmahaj působí na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Zabývá se problematikou kyberšikany, virtuálním prostředím a mezilidskou komunikací. V letech 2008-2010 působil jako primární preventista soc. patologických jevů. Během let 2010-12 pracoval jako školní psycholog. Do roku 2016 byl členem psychologické poradny Katedry psychologie FF UP. Je řešitelem či spoluřešitelem vědeckých projektů a autorem několika odborných článků a monografií.  

 

 

Oblasti specializace:

 • individuální, párová a on-line terapie

 • kognitivně behaviorální přístup

 • dospělá a adolescentní klientela

 • šikana, kyberšikana, kyberstalking, mobbing

 • fóbie, úzkosti, panika

 • problematika osobních obtíží

 • pomoc při zvládání životních událostí

 • stres, timemanagement, prokrastinace

 • osobní rozvoj

 • potíže v komunikaci a v sebeprosazení

 • profesní poradenství

 • psychologická diagnostika

bottom of page