top of page

CENÍK NABÍZENÝCH SLUŽEB platný od 1. 9. 2022

 • Nejsme zdravotnické zařízení.

 • Od roku 2024 je u některých terapeutů možné čerpat příspěvek od vybraných pojišťoven (viz níže). 

 • Platby za poskytnuté služby přijímáme v hotovosti vždy na konci každého sezení. 

 • Platba je možná také bankovním převodem, ovšem ta musí proběhnout před započetím konzultace. V případě zájmu klienta pracovník sdělí číslo bankovního účtu.

 

Proč využít naší soukromé poradenské a terapeutické poradny:

1. k objednání nepotřebujete žádné předchozí vyšetření ani doporučení,

2. bez záznamu ve Vaší zdravotní dokumentaci,

2. kratší čekací doba na první konzultaci,

3. bezpečné a důvěrné prostředí,

4. více poradců s různorodou specializací,

5. vašemu tématu bude přiřazen nejvhodnější terapeut dle specializace,

6. pro osoby v tíživé finanční situaci a studenty možnost slevy 10 %,

7. při objednávání termínů konzultací se snažíme vycházet klientům maximálně vstříc.

Naši klienti mohou v roce 2024 využít příspěvku u vybraných pojišťoven. Aktuální informace o podmínkách čerpání naleznete vždy na webových stránkách vaší pojišťovny:

VZP (111) – Všeobecná zdravotní pojišťovna *1)

 • Maximální výše příspěvku ve výši 500 Kč na sezení.

 • Příspěvek maximálně na 10 sezení v celkové výši 5000,- Kč

 • Možno využít pro prezenční i on-line terapie.

 • Na prvním sezení sdělíte terapeutovi vaše číslo pojištěnce.

 • Evidenci absolvovaných sezení včetně potvrzení o jejich úhradě zajišťuje terapeut (evidence je k dispozici online náhledem do Kontroly návštěv)

ČPZP (205) – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna *1)

 • Preventivní program Duševní zdraví - příspěvěk až ve výši 2500,- Kč.

 • Pouze na individuální terapie prezenčně nebo i on-line.

 • Poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

ZPMV (211) – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra *1)

 • Přispíváme dětem i dospělým až 4 000 Kč na až 10 sezení (konzultací) u psychoterapeuta (tedy až 400 Kč na jedno sezení).

 • K žádosti o příspěvek z tohoto programu je třeba přiložit vyplněný formulář (ke stažení), kde poskytovatel potvrzuje účast a úhradu vyšetření.

ZPŠ (209) – Zaměstnanecká pojišťovna škoda *1)

 • Bez omezení věku.

 • Max možná výše příspěvku v programu Duševní zdraví je 4000,- Kč.

 • Doklad o jejich čerpání pak nesmí být starší než 3 měsíce. 

 • Podmínky pro proplacení ZDE. Na stránce pojišťovny najdete také Žádost o příspěvek na zdravotní program.

RBP (213) zdravotní pojišťovna *1)

 • Program s názvem Duševní pohoda .

 • Pojištěnci je na základě předloženého dokladu o úhradě poskytován příspěvek ve výši 500 Kč na jednu konzultaci, max. do celkové výše 2 500 Kč/rok.  

OZP (207) zdravotní pojišťovnna *1)

 • Klienti mohou žádat o příspěvek na psychoterapeutické služby pomocí svého účtu Vitakarta. Vybírají si tedy dle svých preferencí, příspěvek není plošný pro všechny - uživatel musí nasbírat dost "kreditů".

 

*U kterého terapeuta je možné příspěvek čerpat:

1) PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.; 2) PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D.; 3) MUDr. Lenka Hansmanová, Ph.D.

 

STORNO PODMÍNKY:

Schůzku lze bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před domluveným termínem. V opačném případě je klient povinen uhradit náklady spojené s provozem kanceláře ve výši 450 Kč. V případě odvolání schůzky 2 hodiny a méně před jejím domluveným konáním bude účtována celá částka podle níže uvedeného ceníku. Storno částka bude účtována neprodleně  společně s platbou na dalším setkání. Předcházíme tím blokování nevyužitých termínů klientům, kteří na termín čekají.  Děkujeme za dochvilnost, pochopení i vstřícnost vůči ostatním. 

 

Dohodnutý a odsouhlasený termín pracovníkem i klientem je pokládán za závazný.

SLUŽBA
CENA
DOBA SETKÁNÍ

Individuální ter. /poradenství

Krizová intervence

Párová terapie

Kariérové poradenství

Oblast osobního růstu

Psych. diagnostika

Školení, přednášky

900,-Kč 

900,-Kč 

1200,-Kč

900,-Kč 

1500,-Kč

1100-4900,- Kč *

dle individuální dohody

50 minut

50 minut

70 minut

50 minut

50 minut

*

*

Konzultace po 17:00 hodině, soboty a svátky jsou navýšeny o 50 % z ceny.

* Záleží na zakázce a použitých testech. Podrobnější informace na vyžádání v poradně.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

bottom of page